Patchwork Klub

Fotografie: M. Habinová - Šesť v jednom