Patchwork Klub

Fotografie: M. Kupčiková - Chrámové okná