Patchwork Klub

Fotografie: K. Nemčíková - Veľkonočný venček