Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Kovaľuková - Pre syna