Patchwork Klub

Fotografie: K. Nemčíková - Švagrovi k sviatku