Patchwork Klub

Fotografie: Š. Matisová - Vianočné prestierania