Patchwork Klub

Fotografie: A. Alexanderčíková - Pre neter