Patchwork Klub

Fotografie: A. Staroňová - Vianočná ruža