Patchwork Klub

Fotografie: A. Vargová - Tancujúce stromy