Patchwork Klub

Fotografie: V. Mikšová - Sliepka-prestieranie