Patchwork Klub

Fotografie: V. Mikšová - Vianočný venček