Patchwork Klub

Fotografie: V. Tobiašová - Veľkonočné prestieranie