Patchwork Klub

Fotografie: A. Staroňová - Veľkonočné prestierania